واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:26 1395/11/11
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
10001/1Kids 1برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی1,450,0001395/11/051395/12/031396/01/191396/01/19
20001/2Kids 1خواهران40خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:30
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/221396/02/22
30001/3Kids 1برادران40خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:30
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/221396/02/22
40003/1Kids 3برادران44خانم يا آقاي...
دوشنبه و پنج شنبه18:05-19:45
عمومی1,450,0001395/11/251396/01/211396/02/281396/02/28
50005/1Starters 2خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:30
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
60006/1Starters 3خواهران44خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:30
عمومی1,450,0001395/11/151396/01/181396/02/291396/02/29
70100/1Basicsخواهران - برادران50خانم انالويي
شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/11/091395/12/071396/02/08
80101/1F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/11/291396/01/241396/03/11
90101/2F1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
دوشنبه و چهار شنبه10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/251396/01/161396/02/26
100102/1F2خواهران - برادران50خانم فروغي دهنوي
شنبه و يكشنبه و سه شنبه و چهار شنبه16:00-18:00
عمومی1,800,0001395/11/091395/11/231395/12/14
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:26 1395/11/11
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
110102/2F2خواهران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/11/241395/12/221396/02/23
120103/1E1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج10:30-12:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
130104/1E2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
روزهای زوج08:30-10:30
عمومی1,800,0001395/11/061395/11/251395/12/23
140106/1Pi2خواهران - برادران50خانم متقي
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/11/101395/12/081396/02/17
150106/2Pi2خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
جمعه09:00-12:40
عمومی1,800,0001395/11/291396/01/241396/03/11
160107/1I1خواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/11/051395/11/241395/12/24
170301/1CFخواهران - برادران50خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:00-20:00
عمومی1,800,0001395/11/191395/01/211396/02/231396/02/23
180422/1آلماني 2خواهران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه18:45-20:45
عمومی2,000,0001395/11/031395/12/24
190465/1عربي 5خواهران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:40
عمومی2,000,0001395/11/121396/02/09
200466/1عربي 6برادران40خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه16:00-18:00
عمومی2,000,0001395/12/011396/02/26
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:26 1395/11/11
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
210515/1كلاس خصوصيخواهران11آقاي زارعي
يكشنبه و سه شنبه16:00-17:30
عمومی1,700,0001395/11/031395/11/17
220515/2كلاس خصوصيبرادران12آقاي رفيعي
دوشنبه12:30-15:45
سه شنبه و پنج شنبه09:00-12:15
عمومی3,000,0001395/11/111395/11/15
230515/3كلاس خصوصيبرادران4آقاي نجفي
شنبه و چهار شنبه15:00-16:30
عمومی800,0001395/11/061395/11/10
240537/1آلماني A1خواهران - برادران120خانم يا آقاي...
يكشنبه و سه شنبه15:30-18:40
عمومی6,000,0001395/10/191396/02/17
250581/1فرانسه بزرگسالان A1-aخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
شنبه و چهار شنبه16:30-18:00
عمومی2,000,0001395/11/021396/02/13
260582/1فرانسه بزرگسالان A1-bخواهران - برادران48خانم يا آقاي...
پنج شنبه14:30-17:45
عمومی2,000,0001395/11/281396/03/11
273089/1اصول و فنون مذاكرهخواهران - برادران4خانم يا آقاي...
شنبه13:00-17:00
عمومی01395/11/121395/11/12
286349/1رويكردهاي نوين در روابط عمومي (كد دوره: 3149)خواهران - برادران24آقاي ضيايي پرور
چهار شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/10/281395/11/04
296350/1حاكميت فاواخواهران - برادران16آقاي غفاري
سه شنبه و چهار شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/11/121395/11/13
306353/1كليات اطفاء حريق و راه هاي پيشگيري از آن (كد دوره: TGCM1027)خواهران - برادران4آقاي جلالي دهكردي
پنج شنبه12-16:00
تخصصی01395/11/071395/11/07
واحد صنعتي اصفهان
مرکز آموزش شماره 5
برنامه اعلام شده ترم 2 زمستان 1395
تاریخ گزارش:13:26 1395/11/11
ردیفکد درسنام درسجنسیتتعداد ساعتاستادزمان تشکیلنوعشهریهتاریخ
شروعمیان ترمامتحان شفاهیامتحان پایان کلاس
314آقاي محمدي
پنج شنبه08:00-12:00
1395/11/071395/11/07
326354/1مبارزه با پول شوييخواهران - برادران8خانم مهرجويان
دوشنبه08:00-16:00
تخصصی01395/11/251395/11/25
336354/2مبارزه با پول شوييخواهران - برادران8خانم مهرجويان
سه شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/11/261395/11/26
346355/1نحوه گشايش اعتبار و انواع ضمانتنامه هاي بانكي انواع (كد دوره: 8785)خواهران - برادران30آقاي معروفي
چهار شنبه08:00-16:00
تخصصی01395/11/131395/12/04